ویژگی های دانش آموزان در دوره ابتدایی

1-رشد جسمانی:
در دوره ابتدایی ، تارهای عصبی ، " میه لینی " می شوند ، در نتیجه ، رشد جسمانی دانش آموز در این دوره ، بسیار مهم است . میه لینی شدن تارهای عصبی ، در مقطع دبستان ، به سطوح بالاتر و تکامل می رسد و سبب هماهنگی کامل حس و حرکت می گردد. هماهنگی حسی – حرکتی در این دوره از رشد بالایی برخوردار است. دانش آموز در اثر تکامل مراکز عصبی و تجارب جسمانی خود ، قادر به تعبیر و تفسیر پیام های دریافتی حواس خود بوده و می تواند بدان ها پاسخ صحیحی بدهد . تفاوت رشد جسمانی دانش آموز دبستانی و پیش دبستانی ، از این جنبه است .

 

2-کاهش خود مداری:
در دوره دبستان، خودمداری کاهش می یابد. دانش آموز در این مرحله ، در صورت قرار گرفتن در یک محیط مناسب ، مدرسه مطلوب و آموزگاران ماهر ، به تدریج می تواند به حقوق دیگران توجه و آن را رعایت نماید ؛ حتی گاهی اوقات نیز می تواند ، از حق خود بگذرد و دیگران را در نظر بگیرد .از طریق فعالیت های گروهی ، بیشتر می توان به این ویژگی توجه نمود.

 

3-معقول تر شدن پیوندهای عاطفی:
در این مرحله ، دانش آموز ارتباط عاطفی شدیدی با خانواده خود برقرار می کند . در دوره دبستان ، این پیوندها معقول می شوند و او می تواند چند ساعتی دور از آن ها، جدا از آن ها بماند، بدون این که خلأ عاطفی احساس کند. این ویژگی، در رشد عاطفی دانش آموز و هدف آموزش و پرورش که همانا استقلال عاطفی دانش آموزان است، بسیار مهم می باشد.در دوره دبستان، پیوندهای عاطفی سست نمی شوند و از بین نمی روند، بلکه در صورت برخورداری دانش آموز از محیط گرم خانوادگی ، مادری کاردان و جذابیت محیط آموزشی، به تدریج می تواند به استقلال دست یابد.

 

4-تغییر شکل کنجکاوی:
کنجکاوی دانش آموز در دوره دبستان، بر خلاف دوره پیش دبستانی که بی هدف بود، هدفمند و جهت دار می شود. در دوره دبستان، با استفاده از دروسی مثل علوم، می توان مفهوم علیت را در دانش آموز پرورش داد.

 

5-تغییر شکل مشاهدات:
دانش آموز دبستانی در هنگام مشاهده، به بررسی علل پرداخته، چرایی مسائل را جستجو کرده و به چگونگی فرایندها توجه می کند .

 

6-حرکت از تخیل به سوی واقعیت:
دانش آموز دبستانی بیش از حد از تخیل دور شده و به واقعیت نزدیک می شود . یکی از ویژگی های مهم این دوره ، کاهش تخیلات است .

 

به طور کلی ، بر اساس ویژگی های مذکور دوره دبستان ، باید به چند مسأله توجه نمود. یکی از فعالیت های بسیار مهم این دوره ، بازی است. در این مرحله، بازی های بی هدف و بی قاعده دوره پیش دبستانی به بازی های هدفمند تبدیل می شوند . مربی باید دانش آموزان را از بازی های بی هدف به بازی های همراه با کار سوق دهد، به این ترتیب دانش آموز با اتمام کار ، می تواند به ارضاء روحی برسد.

 

نکته دیگر در این دوره، هماهنگی خانه و مدرسه است. والدین باید در محیط خانه شرایط استقلال عاطفی دانش آموز را فراهم نمایند. مربیان نیز باید محیط جذابی را فراهم کنند تا دانش آموز نگرش مثبتی نسبت به مدرسه داشته باشد . هر چه ارتباط بین والدین و مربیان بیشتر باشد، بهتر می توان در جهت اهداف آموزشی گام برداشت.

باشگاه معلمان

Teacher

باشگاه پدرها و مادرها

Parent

باشگاه دانش آموزان

Student

بالا