ورق زدن کتاب سیمرغ

با کلیلک بر روی این کلیدها می توانید صفحات کتاب را مانند کتاب واقعی خود، ورق بزنید. از این کلیدها برای رفتن به صفحات جلوتر یا عقب تر استفاده می شود.

simorghbook1 1

simorghbook1

همچنین می توانید برای ورق زدن کتاب ها از کلیدها استفاده کنید.

simorghbook2 1

 

simorghbook2

جدیدترین تفریحات و سرگرمی ها

مقاله های علمی و آموزشی

about us  Contact us

 Aparat      Instagram       Telegram

  اعتماد

  

 

 

 

بالا