راهنمای کار با نرم افزار

آموزش انگلیسی

این کتاب آموزش انگلیسی است. با کلیک بر روی آن می توانید محتویات کتاب را مطالعه کنید.

ادامه مطلب...

علامت گذاری روی صفحات برای مراجعه مجدد

در این قسمت می توانید صفحات دلخواه خودتان را علامت گذاری کنید تا در دفعات بعدی برای مراجه مجدد به آن صفحه، از این فهرست استفاده کنید.

ادامه مطلب...

پاک کردن مطالب نوشته شده در کتاب

این ابزار، پاک کن را نشان می دهد. شما به کمک آن می توانید نوشته های خود را پاک کنید.

ادامه مطلب...

نوشتن بر روی صفحات کتاب

اگر بخواهید روی صفحات کتاب چیزی بنویسید یا نقاشی کنید، از این ابزار استفاده کنید.

ادامه مطلب...

تنظیمات مربوط به قلم برای نوشتن در صفحات کتاب

با کلیک بر روی ابزار نوشتن، این منو دیده می شود.

ادامه مطلب...

ورق زدن کتاب تعاملی سیمرغ

برای ورق زدن کتاب تعاملی سیمرغ روی این قسمت کلیک کنید.

ادامه مطلب...

رفتن به صفحه مورد نظر به کمک تصویر صفحه

در این قسمت با کلیک بر روی عکس صفحه ی کتاب، به صفحه مورد نظر بروید و آن را مطالعه کنید.

ادامه مطلب...

ورق زدن کتاب سیمرغ

با کلیلک بر روی این کلیدها می توانید صفحات کتاب را مانند کتاب واقعی خود، ورق بزنید. از این کلیدها برای رفتن به صفحات جلوتر یا عقب تر استفاده می شود.

ادامه مطلب...

رفتن به صفحه مورد نظر به کمک فهرست کتاب

در این قسمت می توانید با استفاده از فهرست کتاب، به صفحه موردنظر رفته یا درسی را که دوست دارید، باز کنید.

ادامه مطلب...

باشگاه معلمان

Teacher

باشگاه پدرها و مادرها

Parent

باشگاه دانش آموزان

Student

SKB aboutus   SKB contactus   Aparat SKB   Instagram SKB   Telegram SKB

                    

                    

  

بالا