پوشیدن لباس فرم دانش آموزان اختیاری یا اجباری؟

براساس قوانین وزارت آموزش و پرورش، لباس فرم دانش آموزان اختیاری است.
 شرکت دانش بنیان سایه خورشید بدربه گزارشباشگاه خبرنگاران جوان، براساس قوانین وزارت آموزش و پرورش، لباس فرم دانش آموزان اختیاری است نه اجباری در حالی که اغلب مدیران مدارس، اولیای دانش آموزان را در هنگام ثبت نام فرزندانشان برای سال تحصیلی ۹۹-۹۸ به تولیدی‌هایی که با آن‌ها قرارداد بسته اند، هدایت می‌کنند.

اداره کل یکی از استان‌ها در روز‌های گذشته در پاسخ به یکی از رسانه‌ها نوشته است: «از جانب اداره کل آموزش و پرورش به مدارس تحکم و اجباری صورت نمی‌گیرد و تصمیم‌گیرنده نهایی و اجراکننده آن شورای مدرسه و مدیران مدارس هستند.» همچنین در بخش دیگری از این پاسخ آمده است: موضوع لباس فرم دانش‌آموزی براساس سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در راستای تربیت اجتماعی و همسانی خانواده‌های فقیر و غنی در پوشش ترسیم شده است.

بالا