اهمیت بازی برای کودکان

در جهان معاصر، «بازی»، بهترین شکل فعالیت طبیعی برای هر کودک است. در واقع بازی کردن، در زندگی کودک از اهمیت زیادی برخوردار است. در جریان بازی، نیروهای روحی و جسمی‌کودک؛ یعنی دقت، حافظه، تخیل، نظم و ترتیب، چالاکی و مهارت و … رشد می‌یابند و علاوه بر اینها بازی برای کودک محرک و انگیزه‌ای می‌شود در جهت کسب تجارب اجتماعی. بازی وسیله طبیعی کودک برای بیان «خود» است. کودک با بازی کردن، موقعیتی را به دست می‌آورد تا احساسات و مشکلات خود را عرضه کند و به عبارت دیگر، ابراز وجود نماید. متأسفانه امروزه، بسیاری از والدین حتی مربیان توجه کافی به امر رهبری بازی ندارند و یا کودک را به حال خود وامی‌گذارند و یا بازی او را با دلسوزی‌های اضافی و اسباب‌بازی‌های زیادی محدود می‌نمایند. پدران و مادران باید توجه داشته باشند که در مراحل مختلف بازی روش‌های گوناگونی اتخاذ گردد و نیز همیشه به یاد داشته باشند که باید به کودک امکاناتی بدهند که او آزادانه و مبتکرانه فعالیت نماید تا استعدادهای نهفته‌اش به درستی شکوفا گردد. تنها در این صورت است که بازی می‌تواند باعث انگیزش، نشاط، فعالیت، ابتکار و خلاقیت در کودکان شود.

ارزش‌های بازی‌های کودکان
هر بازی سالم و باروری که کودک به آن مشغول می‌گردد دارای ارزش های بس مهمی می‌باشد که با کمی‌تأمل نسبت به آنها، می‌توان به درستی به نقش و اهمیت بازی در حیات کودک پی برد.

ارزش جسمانی
بازی‌های توأم با فعالیت در جهت تکامل و رشد عضلانی کودک و ورزش دادن قسمت‌های مختلف بدن، از اهمیت و ارزش زیادی برخوردار است. این نوع بازی‌ها برای صرف انرژی اضافی کودک نیز می‌توانند مفید واقع شوند. انرژی اضافی اگر از طریق صحیح مصرف نگردد و به حالت سرکوب در جسم کودک ذخیره شود او را ناآرام، عصبی و بدخلق می‌کند.

ارزش درمانی
بازی به کودک فرصت می‌دهد که احساسات خود را تخلیه نماید. او می‌تواند از طریق بازی، انرژی تحت فشار خود را بیرون بریزد. کودک می‌تواند احساساتی از قبیل ترس، رنجش، نگرانی، شادی و ... خود را آن طور که دوست دارد در قالب شخصیت‌های دلخواهش بیان نماید و کدورت درونی خود را نیز از بین ببرد.

ارزش تربیتی
شخصیت واقعی کودکان ضمن بازی کردن شکل می‌گیرد و دگرگونی‌های قابل توجهی در روحیات وی روی می‌دهد. که همه اینها گذر به مرحله عالی‌تر رشد و پیشرفت را برای کودک تدارک می‌بیند و از اینجاست که امکانات تربیتی بازی آشکار و مسلم می‌گردد.

ارزش اجتماعی
کودک در بازی یاد می‌گیرد که چطور با فرد بیگانه و خارج از واحد خانواده روابط اجتماعی برقرار کند و چطور مشکلات و مسائل ناشی از این نوع روابط را حل کند و تطابق اجتماعی را فراگیرد.

ارزش آموزشی
کودک از طریق بازی با انواع مختلف اسباب بازی، موفق به آموزش و شناخت رنگ‌ها، شکل‌ها، اندازه‌ها، اجناس و اشیا ء و اهمیت آنها می‌شود. بازی به کودک کمک می‌کند تا دنیایی را که در آن زندگی می‌کند؛ بشناسد، بفهمد، لمس و حس کند و بالاخره کنترل کند و میان واقعیت و خیال تفاوت قائل شود.

ارزش اخلاقی (معنوی)
کودک در جریان بازی یاد می‌گیرد که، چه چیز خوب است و چه چیز بد است. کودک درمی‌یابد که اگر بخواهد در بازی یک فرد قابل قبول به حساب آید، باید صادق، امین، عادل، منضبط، حقیقت طلب و درستکار و مسلط به خود و … باشد.

بالا